1,5 triệu tỷ đồng là số tiền các ngân hàng đang cho vay lĩnh vực bất động sản?

110

Số tiền cho vay lĩnh vực BĐS đang dân đầu đà tăng trưởng, cao hơn 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng – thống đốc Ngân hàng nhà nước VN đã đưa ra các số liệu trong báo cáo gửi đến Quốc hội về tín dụng năm nay đã tăng 9,4% so với cuối năm ngoái. Cơ cấu nguồn tiền khá tích cực, được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực kinh doanh sản xuất. Đã kiểm soát khá chặt chẽ các khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoại tệ được kiểm soát để phù hợp với cả lộ trình hạn chế xảy ra Dollar hóa nền kinh tế. 

tín dụng bất động sản

Con số mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra cao hơn 1% so với Tổng cục thống kê đưa ra là 8,4% được chốt ngày 20/9.

Cũng trong báo cáo được gửi lên Quốc hội, tính đến tháng 8 năm nay, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp đã tăng so với cuối năm 2018 khoảng 6%. Số dư nợ này chiếm 24,26% tổng dư nợ nền kinh tế; xuất khẩu tăng 13,2%, doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 11,4%; doanh nghiệp công nghệ cao tăng 22,04%, công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%.

Trong lĩnh vực bất động sản, tín dụng cho vay bao gồm cho cả mục đích tự sử dụng hoặc mục đích kinh doanh đã tăng đến 14,58% so với cuối năm ngoái, tín dụng cho vay phục vụ cuộc sống tăng 13,92%’ kinh doanh chứng khoán tăng 8,7%…

Có thể thấy, dẫn đầu đà tăng trưởng hiện nay chính là tín dụng cho vay trong lĩnh vực bất động sản. Tốc độ tăng trưởng còn cao gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế nói chung. 

Trên trang web của Ngân hàng nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tổng dư nợ kinh tế tăng 7,48% so với cuối 2018, tương đương với 7,75 triệu tỷ đồng. So sánh giữa 2 luồng thông tin, có thể thấy dư nợ cho vay vào lĩnh vực bất động sản đã ở mức hơn 1,47 triệu tỷ VNĐ ở con số tuyệt đối.

Cho vay trong lĩnh vực bất động sản có khá nhiều rủi ro, vì vậy đòi hỏi phải được kiểm soát tăng trưởng cho vay tín dụng trong thời gian gần đây.