AMD dự kiến không trả cổ tức năm 2017, lên kế hoạch kinh doanh 2018 khá khả quan

242

Dự kiến không trả cổ tức năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (Mã chứng khoán: AMD) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 15/6 tới đây. Với nhiều thông tin đáng chú ý, cụ thể: Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2017 khá khả quan với con số lãi ròng lên đến 41 tỷ đồng, tính đến thời điểm kết thúc năm 2017, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của FLC AMD là 90 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2018

Nhưng theo tài liệu đại hội thì năm 2017 công ty sẽ không trả cổ tức, phía Hội đồng quản trị FLC AMD đề xuất  do lợi nhuận cần được dùng để tái đầu tư nên sẽ không trả cổ tức tiền mặt năm 2017.

Ngoài nội dung về tình hình trả cổ tức thì việc thay đổi thành viên trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát cũng là nội dung được quan tâm, tại hội lần này cổ đông FLC AMD sẽ  bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Kiểm soát thay cho Bà Trần Thị Tố Dung và Hoàng Thị Thu Hằng đã xin từ nhiệm và bổ sung 2 Ủy viên HĐQT thay cho bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Nguyễn Tiến Đức đã xin từ nhiệm.

Kế hoạch kinh doanh 2018

Mặt khác Theo tài liệu đại hội cổ đông kỳ này, năm 2018 công ty lên kế hoạch kinh doanh rất tích cực với mục tiêu tăng 10%  doanh thu hợp nhất so với thực hiện năm ngoái – đạt 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế  so với năm trước tăng 20,4% – đạt 70 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh 2018

Về định hướng kế hoạch kinh doanh cụ  thể, FLC AMD lên kế hoạch  đầu tư và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên AMDStone tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu và tập trung hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản xuất đá tự nhiên tại tỉnh Thanh Hóa. Với tham vọng xuất khẩu cho thấy FLC AMD có tham vọng và đặt nhiều kỳ vọng kinh doanh trong năm 2018.

Năm 2018, Công ty cổ phần Đầu Tư và Khoáng sản FLC AMD dự tính để trả cổ tức thì sẽ chi 70% lợi nhuận sau thuế , tái đầu tư 17% và bổ sung các quỹ 13% lợi nhuận sau thuế. Như vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến 56 tỷ đồng trong trường hợp  thuế suất thu nhập doanh nghiệp của AMD là 20%, với con số lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng thì dự kiến năm 2018, FLC AMD phải chi số tiền để trả cổ tức là khoảng 39,2 tỷ đồng. Tóm lại, mỗi cổ phiếu AMD sẽ nhận được 240 đồng cổ tức với hơn 163,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng tỷ lệ trả cổ tức đạt 2,4%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc tuyển dụng thêm một lượng lớn nhân sự  và sẽ trình kế hoạch thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp vì nguyên nhân: trụ sở chính hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh , Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm địa điểm thích hợp và ký hợp đồng trụ sở mới trong năm 2018.