Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT: nhờ cắt giảm chi phí công ty báo tăng trưởng lãi 25%

227

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) vừa công bố thời gian gần đây, công ty ghi nhận kết quả doanh thu thuần kỳ này so với quý 2/2017 tăng nhẹ với kết quả đạt 132 tỷ đồng.

kết quả kinh doanh quý 2/2018

Về hoạt động tài chính, kết thúc quý 2 FPT Online ghi nhận kết quả cũng khá khả quan với xấp xỉ 9 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, điều đáng chú ý là chi phí tài chính “con kiến” kết hợp cùng với các khoản chi phí còn lại cũng ở mức rất nhỏ như chi phí quản lý doanh nghiệp cùng chi phí bán hàng được công ty cắt gọn giúp cho lợi nhuận kỳ này tăng vọt 25% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm ngoái – đạt 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả ấn tượng đạt được trong quý II, tính lũy kế nửa đầu năm 2018, FPT Online ghi nhận kết quả doanh thu đạt 241 tỷ đồng và kết quả lợi nhuận sau thuế cũng đạt mốc tích cực – trên 108 tỷ đồng. Được biết, kỳ liền trước FPT Online cũng đã tiến hành cắt giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, điều này đã mang lại kết quả tăng trưởng ấn tượng về kết quả lợi nhuận.

Quay lại với kết quả kinh doanh FPT Online quý 4/2017, công ty ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh – tăng gần gấp đôi so với kết quả đạt được quý 4 năm 2016 – vượt mốc 100 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu lại có kết quả giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý ở đây là chỉ tiêu chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được công ty cắt giảm những 60% – ghi nhận chỉ phát sinh 30,6 tỷ đồng trong quý 4. Đây chính là nguyên nhân giúp cho FPT Online có lợi nhuận đột biến.

Trở lại với nửa đầu năm 2018, theo báo cáo tài chính của FPT Online, nhờ khoản tăng từ tài sản ngắn hạn, công ty ghi nhận tổng tài sản tăng thêm 83 tỷ đồng. Trong khoản tài sản ngắn hạn tăng trưởng, tiền và tương đương tiền tăng lên 413 tỷ đồng – tương ứng tăng trưởng 41%,

Bên cạnh đó công ty còn khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với gần 500 tỷ đồng . Về nợ phải trả của FPT Online chiếm tỷ lệ 44% trên vốn chủ sở hữu kỳ này công ty ghi nhận so với số đầu năm giảm 25 tỷ đồng – còn 319 tỷ đồng nợ phải trả. Tính đến thời điểm kết thúc tháng 6 công ty ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 562,5 tỷ đồng.

kết quả kinh doanh quý 2/2018 FPT

Xem thêm: >> Báo cáo tài chính công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình quý 2/2018: lãi ròng giảm 64%

Là thành viên của họ “FPT” , FPT Online có hoạt động kinh doanh chính ở lĩnh vực quảng cáo trực tuyến với “mỏ vàng” báo điện tử Vnexpress . Vừa qua công ty đã thống nhất kế hoạch đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn chứng khoán UPCoM, vào ngày 13/7 vừa qua công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông.