Báo cáo kết quả kinh doanh Thế giới di động 5 tháng đầu năm: Điện máy xanh tăng trưởng khủng

85

Theo báo cáo kết quả kinh doanh Thế giới di động (Công ty cổ phần thế giới di động – mã chứng khoán: MWG) sơ bộ 5 tháng đầu năm.

công ty đã vẫn tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh với tăng trưởng doanh thu đạt 43% so với kết quả kinh doanh cùng kỳ năm ngoái – tương ứng đạt 37.080 tỷ đồng doanh thu, về kết quả lợi nhuận sau thuế sau 5 tháng đầu năm công ty đạt mức tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm 2017 – đạt 1.289 tỷ đồng lợi nhuận.

kết quả kinh doanh Thế giới di động

Đáng chú ý, Đóng góp vào đà tăng trưởng của Thế giới di động sau 5 tháng đầu năm với mức tăng trưởng khủng phải kể tới chuỗi Điện Máy Xanh (bao gồm Trần Anh) vói tốc độ tăng trưởng “nhanh chóng mặt”- tăng trưởng 88% với doanh thu đạt 20.581 tỷ đồng và “ngựa đua” Bách Hóa Xanh cũng không chịu thua kém vớ mức tăng trưởng nhanh chóng tăng 302% so với cùng kỳ – đạt 1.201 tỷ đồng.

Cụ thể, riêng chuỗi Điện Máy Xanh trong tháng 5 đã đạt doanh thu đạt 5.028 tỷ đồng, đây là kết quả doanh thu cao nhất của Điện máy xanh từ trước tới nay. so với tháng trước doanh thu của chuỗi này tăng 33% và so với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng 124%

Còn về chuỗi Bách Hóa Xanh, nhờ chiến lược cứng rắn đầy khôn ngoan của ban lãnh đạo về ưu tiên mở cửa hàng trên trục đường chính dẫn vào khu dân cư đã giúp doanh thu của chuỗi Bách Hóa xanh tăng trưởng 20% so với kết quả tháng trước đó – tương ứng đạt 324 tỷ đồng.

kết quả kinh doanh Thế giới di động

Sự gia tăng cửa hàng mới đã giúp kéo đà tăng trưởng mạnh về doanh thu của cả chuỗi Bách Hóa Xanh và chuỗi Điện Máy Xanh. Tính đến thời điểm tới cuối tháng 5 vừa qua, Thế Giới Di Động có 35 cửa hàng Trần Anh và Điện Máy Xanh có 685 cửa hàng, so với thời điểm cuối năm 2017 công ty đã có mức tăng trưởng ấn tượng mạnh so với tổng số 642 cửa hàng vào cuối năm 2017. Còn với đến cuối tháng 5 số lượng cửa hàng mới cũng tăng lên tới 372 cửa hàng Bách Hóa Xanh,

Bên cạnh đó, doanh thu chuỗi Thế giới di động thể hiện ảnh hưởng của sự bão hòa khi doanh thu kỳ này đã có mức tăng trưởng khá dè dặt – với 4% – đạt mức 15.273 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm công ty đã hạ số lượng cửa hàng của chuỗi này xuống 11 cửa hàn – tính đến cuối tháng 5 tổng số cửa hàng tại đây đạt 1.061.

Xem thêm: >> Khả năng hoạt động liên tục của Hùng Vương bị nghi ngờ khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 750 tỷ đồng

Về Doanh thu bán hàng Online trong 5 tháng đầu năm 2018 cũng có mức tăng trưởng khá tích cực và hiện đang chiếm 12% trong tổng doanh thu của Thế Giới Di Động – tương ứng đạt 4.578 tỷ đồng, so vói cùng kỳ năm ngoái tăng trưởng 110%.