Báo cáo tài chính bán niên của công ty kiểm soát không lưu gây bất ngờ

255

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của Công ty quản lý bay đã có xu hướng tăng đến 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lãi ròng  trong báo cáo tài chính bán niên ghi nhận được tại thời điểm này là 528 tỷ đồng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam báo cáo tài chính hai năm một lần. Trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018, tổng doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.890 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một mức doanh thu lớn so với những công ty cùng quy mô. Theo báo cáo này, doanh thu công ty đã đạt mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức cơ cấu doanh thu của công ty vẫn giữ ở mức ổn định khi sự đóng góp doanh thu của các điều hành bay lần lượt như sau: Điều hành bay qua đóng góp 800 tỷ đồng, điều hành bay đến và quốc nội đóng góp thứ hai. Như vậy, với báo cáo tài chính bán niên, công ty này đã đạt mức 54% doanh thu của cả năm.

bao cao tai chinh ban nien
Công ty kiểm soát và điều hành bay đang làm việc trong trạm không lưu

Đến thời điểm này, mức doanh thu 54% được đánh giá là hợp lý, nếu trong nửa cuối năm còn lại, doanh nghiệp tiếp tục đạt doanh thu như vậy, có thể coi là hoàn thành mục tiêu đề ra, thậm chí có khả năng vượt chỉ tiêu. Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cũng có sự tăng trưởng khá lớn khi đạt mức tiền 528 tỷ đồng. Để có được mức lợi nhuận này là sự kết hợp của rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên được đưa ra đó chính là mức chênh lệch của vốn bán hàng so với cùng kỳ, cộng thêm nguồn thu tài chính có xu hướng tăng, nhưng ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại có xu hướng giảm.

Cũng theo báo cáo tài chính bán niên này, mức doanh thu của hoạt động quản lý điều hành bay có thể mang về cho công ty số tiền 3 tỷ đồng doanh thu. Đây là mức doanh thu trung bình, nghĩa là có ngày thấp hơn 3 tỷ đồng, những có những ngày mức doanh thu đạt được cao hơn như vậy rất nhiều.

Tổng công ty quản lý và điều hành bay có vốn chủ sở hữu trong quý II năm 2018 là 4.211 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cũng đang có một số nợ lớn cần phải trả, ước tính khoảng ¼ trong tổng số vốn sở hữu. Như vậy, có khoảng 1.024 tỷ đồng cần phải trích ra để trả nợ. Nói về những mục tiêu của công ty, mức điều hành bay mà công ty dự kiến đạt được trong năm nay là 854.000 chuyến, tăng 6% so với năm trước. 854.000 nghìn chuyến bay này được quy đổi ra quãng đường là 1.46 tỷ km. Theo báo cáo tài chính bán niên này, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty là 3500 tỷ đồng và 930 tỷ đồng. Đây là khoản tiền đã thu về sau khi đã trích quỹ khoa học công nghệ.

Trước khi được tách ra thành Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, công ty là một trong những phần tử của Tổng công ty hàng không Việt Nam. Nó chỉ thực sự được hình thành và phát triển theo con đường riêng của mình từ năm 1993. Khác với thời kỳ còn nằm trong Tổng công ty hàng không Việt Nam, công ty hiện đang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, tổ chức trực tiếp đứng ra đại diện của công ty là Bộ giao thông vận tải.

Đến thời điểm hiện tại, số tiền được tính là vốn điều lệ của công ty là 3.057 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2018, số tiền này sẽ được nâng lên đáng kể. Theo ước tính, số tiền vốn sẽ được tăng hơn 100 tỷ đồng, thành 3.138 tỷ đồng. Số tiề nnày được trích từ quỹ đầu tư và phát triển của doanh nghiệp. Số tiền trích lập bởi lợi nhuận sau thuê giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018.

Xem thêm: >> Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 Thép Pomina: thị phần giảm vẫn chưa thể kìm chân tăng trưởng