Báo cáo tài chính công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình quý 2/2018: lãi ròng giảm 64%

111

Theo báo cáo tài chính quý 2/2018 công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình  (công ty niêm yết chứng khoán trên sàn HNX – mã chứng khoán: NBP), nhờ các tổ máy phát điện kỳ này huy động nhiều do được trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia hỗ trợ.

Quý II này, Công ty ghi nhận kết quả sản lượng điện đạt 16 triệu kWh đây là kết quả rất tích cực có sự tăng trưởng rất lớn so với kết quả ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

báo cáo tài chính quý 2/2018 NBP

Do đó, sản lượng điện sản xuất đạt mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2017 – tương ứng đạt 102 triệu kWh, điện thương phẩm so với cùng kỳ tăng trưởng 15% – tương ứng đạt 92 triệu kWh,

Được biết, theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh thu tiền điện trong quý 2 của công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình hiện đang tiến hành tạm tính theo bản thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, doanh thu thuần công ty ghi nhận kết quả so với cùng kỳ tăng trưởng 10% – tương ứng đạt trên 177 tỷ đồng .

Tuy nhiên về chi phí Giá vốn hàng bán kỳ này tăng khá mạnh với kết quả công ty ghi nhận đạt 168 tỷ đồng – tương ứng tăng khoảng 14% so với quý II/2017,. Mặc dù giá vốn tăng mạnh nhưng công ty vẫn đạt kết quả Lợi nhuận gộp khá cao, công ty ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc so với quý 2/2017 – tăng trưởng “phi mã” gấp 2.4 lần năm ngoái – tương ứng đạt 8.8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Doanh thu từ hoạt động tài chính kỳ này chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 741 triệu đồng. Với kết quả này, tỷ trọng doanh thu tài chính Nhiệt điện Ninh Bình chiếm phần rất nhỏ trong cơ cấu doanh thu, tuy nhiên, đồng hành với mức tăng thấp, kỳ này công ty không ghi nhận bất kỳ khoản chi phí tài chính nào phát sinh. Về các khoản chi phí còn lại, kết thúc quý II, công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 8 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng mạnh gần 24 triệu đồng,

Với những biến động trên, kết thúc quý II/2218, công ty ghi nhận kết quả lợi nhuận so với cùng kỳ giảm mạnh 64, cụ thể: lãi trước thuế đạt 1.8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt 1.5 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía ban lãnh đạo NBP, chi phí đầu vào như nhiên liệu tăng do NBP phát sản lượng điện cao.

báo cáo tài chính quý 2/2018 Nhiệt điện Ninh BìnhXem thêm: >> kết quả kinh doanh bán niên 2018 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) – tăng trưởng tốt nhưng vẫn chưa hoàn thành được một nửa kế hoạch

Tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2018, Nhiệt điện Ninh Bình ghi nhận doanh thu lũy kế đạt mức tăng trưởng 7% o với cùng kỳ – tương ứng kết quả ghi nhận đạt gần 320 tỷ đồng tổng doanh thu lãi ròng giảm 18% – tương ứng đạt 5.2 tỷ đồng, .