Báo cáo tài chính Quý I/2018: Nhựa Bình Minh giảm lãi ròng 14%, hàng tồn kho tăng gấp đôi đầu năm

Kết quả kinh doanh quý I/2018 Nhựa Bình Minh có chiều hướng đi xuống

257

Báo cáo tài chính Quý I/2018, tình hình kết quả kinh doanh có chiều hướng đi xuống

Theo báo cáo tài chính quý I/2018, Công ty CP Nhựa Bình Minh có kết quả kinh doanh có dấu hiệu xuống dốc. Doanh thu thuần giảm 18% tương ứng với đạt 626 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế teo tóp chỉ còn 87 tỷ đồng – tương ứng với giảm 14%

kết quả kinh doanh nhựa bình minh

Nguyên nhân dẫn đến sụt giảm lợi nhuận là do trong kỳ này chi phí tăng mạnh. Nổi bật là chi phí tài chính – tăng lên gấp rưỡi – đạt hơn 16 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43% và chi phí bán hàng tăng 26% giá trị lần lượt là 28 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu ngắn hạn đạt 611 tỷ đồng – tăng lên 20% trong khi đoa hàng tồn kho tăn lên đạt 578 tỷ đồng. So với đầu năm tăng lên gấp đôi, thành phầm tồn kho tồn kho tương tự tăng gấp 2 lần đầu năm đạt 234 tỷ đồng.

Một điểm sáng đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý này. BMP là chỉ tiêu nợ phải trả giảm gần một nửa so với đầu năm xuống còn 232 tỷ đồng. Cho thấy hiện nay, cơ cấu chủ yếu của nguồn vốn là vốn chủ sở hữu đạt mức 2.535 tỷ đồng tương ứng với chiếm 92%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018. BMP đặt mục tiêu doanh thu tăng 6% so với năm ngoái tương ứng đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế tăng 3% tương ứng đạt 600 tỷ dồng (so với thực hiện năm 2017). Dự kiến năm 2018, Nhựa Bình Minh sẽ trả cổ tức tỉ lệ tối thiểu 20%.

kết quả kinh doanh nhựa bình minh

Xem thêm: >> Tập đoàn Cao su lỗ 25 tỷ đồng quý đầu năm ngay sau cổ phần hóa

Về diễn biến cổ phiếu BMP, hiện nay BMP đang là một trong những mã có vốn thấp nhất nhóm VN30, Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 27/04 cổ phiếu BMP có mức giá 53.000đ/cp ở sắc xanh, ở mức giá này vốn hóa thị trường đạt 4,281.33 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu BMP đã giảm 37%