Các rủi ro trên thị trường ngoại hối và cách hạn chế

120

Các rủi ro trên thị trường ngoại hối là một điều không thể không gặp phải dù bạn có cố gắng né tránh thế nào. Trên thị trường ngoại hối, bất kỳ rủi ro nào cũng có thể thường chực và sẵn sàng xảy ra gây nên những tác động lớn hoặc nhỏ trong việc đầu tư của bạn.

Là một nhà đầu tư Forex, bạn nên có những kiến thức cơ bản về thị trường cũng như nắm bắt được các rủi ro thường gặp để có thể phòng tránh cũng như có thể xử lý lý kịp thời.

Thông thường, có hai loại rủi ro xảy ra trên thị trường ngoại hối là rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. 

Các loại rủi ro trên thị trường Forex

Đây là các vấn đề rủi ro liên quan đến nền kinh tế, thị trường chung. Những rủi ro này thường gây ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức lẫn cá nhân đang hoạt động, đầu tư trên thị trường ngoại hối. Chúng còn lây lan gây tác động lớn đến hầu như toàn bộ tổng tài sản toàn cầu. Những kiểu rủi ro về hệ thống chính thường gặp là rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, rủi ro tỷ giá, rủi ro chính trị,…

Rủi ro thị trường xuất hiện khi có biến động tâm lý từ các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch ngoại tệ.

Rủi ro lãi suất phát sinh khi lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngân hàng có sự chênh lệch lớn dẫn đến sự ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền.

rủi ro trên thị trường ngoại hối

Rủi ro chính trị: các điểm bất ổn xảy ra trong chính trị gây nên những tác động tiêu cực đến kinh tế, thị trường, xã hội…

Rủi ro tỷ giá: Tỷ giá biến động khiến cho giá trị kỳ vọng của nhà đầu tư trong tương lai bị ảnh hưởng. 

Rủi ro lạm phát: tình hình lạm phát gia tăng, đồng tiền bị mất giá khiến nhiều rủi ro ngoại hối phát sinh.

Rủi ro phi hệ thống chỉ gây ảnh hưởng đến một hoặc vài nhóm tài sản. Rủi ro phi hệ thống không xảy ra nhiều lần và cũng không gây tác động lây lan. Giả dụ như một công ty môi giới riêng biệt có những rủi ro về tài chính, rủi ro kỹ thuật, rủi ro thanh khoản, rủi ro khi sử dụng đòn bẩy,…

Các cách phòng trừ rủi ro trên thị trường ngoại hối

Các rủi ro hệ thống luôn tồn tại ở trên thị trường, việc đa dạng hóa các danh mục đầu tư không thể giúp phòng trừ các rủi ro này. Tuy nhiên nếy dựng một danh mục đầu tư không có bất kỳ sự liên quan gì đến nhau thì có thể giảm nhẹ rủi ro. Tuy nhiên thì đây lại là  một giải pháp không tưởng trong thị trường ngoại hối. Việc nghiên cứu, nắm bắt tỷ lệ lạm phát, biến động chính trị xã hội, chu kỳ kinh tế… là một cách giúp nhà đầu tư chủ động giảm thiểu được các rủi ro, dự đoán trước các vấn đề xảy ra để có những phương án chống đỡ kịp thời. 

Các rủi ro phi hệ thống thì các nhà đầu tư lại có thể bằng cách đa dạnh hóa các danh mục để đầu tư, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro để phòng ngừa các rủi ro phi hệ thống.