Trang chủ Chủ tịch hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai nhận thù lao 9 triệu đồng/tháng Diễn biến giá cổ phiếu QCG từ đầu năm 2018 đến nay. Nguồn: VNDirect.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG từ đầu năm 2018 đến nay. Nguồn: VNDirect.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG từ đầu năm 2018 đến nay. Nguồn: VNDirect.

TIN MỚI

BẠN ĐÃ XEM?