Đạm Phú Mỹ ước đạt 450 tỷ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng nhờ giá phân bón tăng

230

Đại diện công ty đã thông báo kết quả kinh doanh Đạm Phú Mỹ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 cùng công bố kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 của Đạm Phú Mỹ.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) vừa tổ chức vào chiều 21/6

kết quả kinh doanh đạm phú mỹ

Cụ thể, Đạm Phú Mỹ trong 6 tháng cuối năm 2018 dự kiến đạt khoảng 570 ngàn tấn sản lượng tiêu thụ các mặt hàng sản xuất phân bón trong đó NPK Phú Mỹ khoảng 75 ngàn tấn và mặ hàng chủ lực là Đạm Phú Mỹ, kế hoạch 6 tháng cuối năm đạt khoảng 400 ngàn tấn.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến đặt mục tiêu phấn đấu đạt 60 ngàn tấn về sản lượng các mặt hàng hóa chất . dự kiến đạt 4.113 tỷ đồng tổng doanh thu 6 tháng cuối năm, khoảng 211 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Dự kiến, năm 2018 Đạm Phú Mỹ ước đạt khoảng 9.028 tỷ đồng tổng doanh thu so với kế hoạch doanh thu vượt 5,3% và lợi nhuận trước thuế – vượt 45% kế hoạch lợi nhuận – ước đạt 641 tỷ đồng.

Điểm lại kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018 của Đạm Phú Mỹ, sản lượng sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ so với kế hoạch kinh doanh đã hoàn thành 53% – ước đạt hơn 421 ngàn tấn. trong 6 tháng đầu năm Lượng tiêu thụ urê Phú Mỹ ước bằng 54% kế hoạch năm – đạt 443 ngàn tấn,

Sản lượng kinh doanh mặt hàng phân bón khác bằng 86% kế hoạch năm ước đạt 195 ngàn tấn, với kết quả đạt được với mặt hàng phân bón khác này, công ty đã đạt 150% kế hoạch 6 tháng đầu năm

Về mảng hóa chất, Đạm Phú Mỹ ghi nhận kết quả kinh doanh của riêng mảng này đạt 57% kế hoạch năm, ước đạt 4.915 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 11% . Lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận năm – đạt 430 tỷ đồng,.

Trong đó sản lượng kinh doanh NH3 tăng mạnh, so với cùng kỳ tăng 286% – đạt 24,3 ngàn tấn, so với kế hoạch năm bằng 44%. Ngoài ra, sản phẩm hóa chất khác bao gồm UFC85,hóa phẩm dầu khí và CO2 – Đạm Phú Mỹ cũng đã tiêu thụ 27 ngàn tấn .

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Đạm Phú Mỹ tăng 11% so với cùng kỳ ước đạt 4.915 tỷ đồng, so với kế hoạch kinh doanh được đặt ra hồi đầu năm đạt 57%. Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 97% kế hoạch năm – ước đạt 430 tỷ đồng,

kết quả kinh doanh đạm phú mỹ

Giải thích về nguyên nhân kết quả kinh doanh kỳ này ghi nhận chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng mạnh, Tổng giám đốc Đoàn Văn Nhuộm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, do công ty cắt giảm chi phí quản lý và bán hàng, bên cạnh đó là lợi thế đến từ giá bán các loại phân bón và hóa chất tăng, bất chấp khó khăn giá khí tăng 25% so với giá kế hoạch,

Với những lợi thế trên, sau 6 tháng đầu năm công ty đã đạt được lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể các loại giá phân bón tăng gồm, giá phân bón khác tăng 23%, giá urê Phú Mỹ tăng 8%,UFC85 tăng 41% , NH3 tăng 10% so với kế hoạch. Đồng thời,