DAP – Vinachem, cú chuyển mình đầy ngoạn mục

261

Theo báo cáo tài chính quý II/2018 của Công ty Cổ phần DAP – Vinachem (Mã chứng khoán: DDV) vừa công bố thời gian qua, công ty có kết quả kinh doanh khá ấn tượng với sức tăng trưởng hồi phục đầy ngoạn mục.

Theo đó, công ty kỳ này có kết quả doanh thu tăng trưởng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái, về kết quả lợi nhuận sau thuế quý II/2018 công ty ghi nhận đạt 99,4 tỷ đồng, trong khi đó kết quả lãi sau thuế kỳ trước lỗ đến 17,1 tỷ đồng.

kế hoạch kinh doanh DAP – Vinachem

Xem thêm: >> Hoạt động kinh doanh kém sắc, cổ phiếu Mía Đường Sơn La “sụt giá” thảm hại

Như vậy với kết quả ghi nhận này, DAP – Vinachem đã có kết quả hồi phục ấn tượng với sức tăng trưởng ổn định sau chuỗi dài lỗ liên tục từ thời điểm 3 tháng đầu năm 2016. Lý giải về kết quả ghi nhận tăng trưởng tích cực kỳ này, ban lãnh đạo DAP – Vinachem cho biết, kỳ này công ty đạt sản lượng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 74.613 tấn tổng sản lượng DAP trong quý này, so với kết quả sản xuất kỳ trước cao hơn 24.777 tấn, kỳ này giá bán bình quân cũng có mức tăng tích cực hơn kỳ trước với kết quả ghi nhận kỳ này là 9,087 triệu đồng/tấn, so với cùng kỳ năm ngoái tăng hơn 1,295 triệu đồng.

Do sản lượng tiêu thụ kỳ này tăng kéo giá vốn của công ty tăng lên 203 tỷ đồng so với quý II/2017 – tương ứng kỳ này đạt 585 tỷ đồng – tăng lên 53,4% . Tuy nhiên, nếu so sánh với tỷ trọng tăng doanh thu kỳ này của DAP – Vinachem, do giá thành sản xuất xuống còn giảm 415 nghìn đồng/tấn nên dù tỷ lệ tăng khá cao nhưng xét toàn diện thì giá vốn quý này vẫn giảm

Về các loại chi phí kỳ này, do sản lượng tăng khiến chi phí bán hàng tăng mạnh lên 50,3% so vói cùng kỳ với các khoản tăng chủ yếu ở chi phí vận chuyển và chi phí thưởng tiêu thụ, kết quả kỳ này công ty ghi nhận chi phí bán hàng đạt 26,6 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm kết thúc quý II, công ty ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ 91 tỷ đồng so với hồi đầu năm – tương ứng đạt 1.959 tỷ đồng. Trong đó, giảm chủ yếu do nợ ngắn hạn kỳ này ghi nhận giảm 206 tỷ đồng, trong khi đó ở diễn biến ngược lại vốn chủ sở hữu của DAP – Vinachem kỳ này tăng nhẹ 10% – tương ứng đạt 1.137 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này công ty đã giảm được Lỗ lũy kế xuống còn 329 tỷ đồng.

kế hoạch kinh doanh DAP – Vinachem

Về kế hoạch kinh doanh DAP – Vinachem 3 tháng tiếp theo, công ty có kế hoạch đạt tổng sản lượng tiêu thu đạt 35.000 tấn sản phẩm.về kế hoạch Doanh thu quý III, DAP – Vinachem đặt mục tiêu dự kiến 331.272 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận kỳ này đạt 12,4 tỷ đồng.