ĐHCĐ bất thường Traphaco: “thay máu” lãnh đạo cấp cao

283

Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) vào sáng 5/7, tổ chức đại hội cổ đông bất thường với nội dung về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Với sự xuất hiện 2 cổ đông mới tham gia vào Traphaco là Magbi Fund Limited hiện đang sở hữu 24,99% vốn và Super Delta Pte.,Ltd sở hữu 15,12% vốn.

kế hoạch kinh doanh Traphaco năm 2018

Tại đại hội lần này Cổ đông thống nhất miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Chad Ryan Ovel và ông Chirs E. Freund , bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Khánh Vân,- thành viên ban kiểm soát cũng bị miễn nhiệm sau khi quỹ Vietnam Azalea Fund Limited thoái cho 2 cổ đông mới với toàn bộ hơn 10,36 triệu cp (tổ chức này thuộc Mekong Capital)

Theo đó, ông Kim Dong Hyu do Super Delta Pte.,Ltd và ông Lee ChoongHwan do Magbi Fund Limited là 2 thành viên được đề cử vào hội đồng quản trị tại đại hội bất thường lần này. Ngoài ra, bà Trần Thị Ly cũng được phía Super Delta đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Xem thêm: >> Hội thảo giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu CENLand

Về thông tin của những thành viên mới được bầu trong HĐQT và Ban kiểm soát , trưởng đại diện của Tập đoàn dược phẩm Daewoong – Ông Kim Dong Hyu hiện đang đại diện tại Văn phòng Việt Nam; ông Lee Choonghwan là Giám đốc của Magbi Fund kiêm trưởng phòng quản lý quỹ của Mirae Asset Capital cũng, và thành viên mới của ban kiểm soát là bà Trần Thị Ly – hiện đang giữ chức vụ Giám đốc nhân sự của Daewoong – Văn phòng đại diện tại TPHCM.

Tại đại hội cổ đông lần này, cổ đông đã thống nhất thông qua đề xuất 3 thành viên mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 97-98% tán thành đề xuất trên tổng số quyền biểu quyết

Đáng chú ý, phát biểu tại đại hội , Chủ tịch HĐQT – bà Vũ Thị Thuận cho biết do Công ty cần có thời gian để hợp nhất từ các đơn vị liên kết hoặc công ty trực thuộc vì vậy nên tuy đã kết thúc quý II được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa có báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm theo đó, công ty cũng cho biết dự kiến trong tháng 7 sẽ tiến hành công bố.

Điểm lại kết quả kinh doanh Traphaco Quý I/2018, kết quả kinh doanh của công ty có phần sụt giảm nhẹ, cụ thể: trong khi giá vốn hàng bán tăng 17% thì doanh thu thuần của Traphaco giảm 6%, , với biến động lớn như vậy, kết thúc quý I công ty báo lãi ròng chỉ đạt 30,4 tỷ đồng – tương ứng giảm 25%.

kế hoạch kinh doanh Traphaco năm 2018
Bà Vũ Thị Thuận (ở giữa) và cổ đông

Về kế hoạch kinh doanh Traphaco năm 2018, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 20% – tương ứng đạt 2.400 tỷ đồng, về kế hoạch lợi nhuận, công ty dặt mục tiêu đạt 300 tỷ đồng,so với kết quả năm trước tăng trưởng 25% . Đại diện ban lãnh đạo lên phát biểu, Bà Thuận cam kết công ty sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch đề ra quyết không để cổ đông phải thất vọng.