ĐHCĐ VGC: Kế hoạch kinh doanh Viglacera 2018 hứa hẹn một năm kinh doanh đầy tích cực

239

Tại đại hội cổ đông lần này, Ban lãnh đạo cũng đã công bố về kết quả kinh doanh Viglacera đạt được năm 2017 cũng như kế hoạch kinh doanh trong năm 2018.

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán: VGC) sáng ngày 29/6/2018 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 kế hoạch kinh doanh Viglacera 2018

Điểm lại kết quả kinh doanh Viglacera trong năm 2017, công ty đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất so với kế hoạch kinh doanh mà đại hội cổ đông đã giao công ty hoàn thành 108% – đạt 913,8 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2016 tăng 19%

Tính riêng kết quả lợi nhuận của công ty mẹ kỳ này đạt 115% kế hoạch – so với cùng kỳ năm ngoái tăng 28% – đạt 566,5 tỷ đồng. Với những kết quả khả quan trong năm vừa qua công ty đã đạt được các chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và cả công ty mẹ đều rất tích cực và đều vượt kế hoạch đề ra;

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu công ty mẹso với năm 2016 tăng 0,4% – tương ứng đạt 14,2%. Với kết quả tăng trưởng rất tích cực trong kỳ này công ty đề xuất kết hoạch cổ tức tăng lên 0,5% – tương ứng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến đạt 9,5% .

Kế hoạch kinh doanh Viglacera 2018 giảm doanh thu – tăng lợi nhuận

Về kế hoạch kinh doanh Viglacera 2018, công ty năm nay đặt mục tiêu khá cẩn trọng với kế hoạch doanh thu hợp nhất giảm nhẹ năm 2017 – đạt 9.100 tỷ đồng (so với mức 9.196 tỷ đồng năm 2017 giảm 96 tỷ đồng) Tuy vây, kê hoạch lợi nhuận hợp nhất vẫn đảm bảo tăng trưởng tốt với mức tăng 4% so với năm trước. – tương ứng đạt đạt 950 tỷ đồng.

Về kế hoạch cho công ty mẹ, năm 2018 công ty đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng trên 10% bên cạnh đó công ty cũng quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao phó về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, về kế hoạch trả cổ tức cho năm 2017 công ty thực hiện chia cổ tức đạt 9,5% so với kế hoạch trước đó tăng 0,5%. Ngoài ra, công ty cũng đặt mục tiêu trên cục diện Các chỉ tiêu về tổng doanh thu (hợp cộng) và giá trị sản xuất kinh doanh so với thực hiện năm 2017 tăng trưởng 6-7% trên toàn công ty – tương ứng đạt 17.500 tỷ đồng,

 kế hoạch kinh doanh Viglacera 2018

Xem thêm: >> Kết quả kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai 2018 dự kiến giảm lợi nhuận so với năm 2017

Về kế hoạch đầu tư các dự án mới trong lĩnh vực bất động sản, VGC dự kiến trong năm 2018 đầu tư 3 dự án KCN mới là dự án Đồng Văn IV mở rộng với tổng diện tích lên đến 300ha và dự á Yên Phong II-C – Bắc Ninh với tổng diện tích lên đến 220ha; ; dự án Yên Mỹ với tổng diện tích lên đến 280ha.