Kết quả kinh doanh của VNPT ra sao qua 6 tháng đầu năm?

238

Theo báo cáo, dù kết quả kinh doanh của Tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT không có gì khởi sắc so với năm 2017, thậm chí còn có xu hướng giảm nhưng nhìn chung, lãi suất vẫn tăng 14% so với cùng kỳ.

Điều này nhờ vào sự tăng trưởng của hoạt động tài chính. Sau 6 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh doanh của VNPT có sự tăng trưởng khá chậm so với cùng kỳ năm ngoái với số tiền lợi nhuận sau thuế là 2.721 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn là 25.499 tỷ đồng, có xu hướng giảm so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, giảm 3% dường như không phải là một con số quá lớn. Biên lãi gộp ở mức 27.2%, so với cùng kì năm ngoái, con số này đã tăng 6%.

Doanh thu giảm so với năm 2017 nhưng nhờ doanh thu của hoạt động tài chính tăng gấp đôi đã góp phần làm gia tăng số tiền lợi nhuận sau lãi của Tập đoàn bưu chính viễn thông. Con số chính xác cho hoạt động tài chính năm 2018 của VNPT là 1.075 tỷ đồng – so với năm ngoái, mức doanh thu này đã tăng gần 2 lần. tuy nhiêm chi phí tài chính ghi nhận chỉ ở mức 83 tỷ đồng, giảm đến 20%.

ket qua kinh doanh của vnpt
kết quả kinh doanh của VNPT sau 6 tháng lãi 14%

Một trong những nguồn mang lại doanh thu cho tập đoàn này chính là chi phí bán hàng. Chi phí này là 2.006 tỷ đồng, nếu so với năm 2007, chi phí bán hàng của VNPT đã tăng lên 74%. Sau nửa năm đầu 2018, chi phí quản lý cũng tăng 23%, đạt 2.810 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của VNPT sau thuế là 2.721 tỷ đồng. So với giai đoạn năm 2017, con số này tăng 14%. Tuy không phải là một con số quá ấn tượng nhưng cũng cho thấy kết quả kinh doanh của VNPT đang ở thời điểm khá khởi sắc.

Tổng tài sản của Tập đoàn viễn thông Việt Nam hiện tại là 93.946 tỷ đồng theo báo cáo tài chính của VNPT đến hết ngày 30/06/2018. So với đầu năm, tổng tài sản đã giảm đi đáng kể – hơn 1000 tỷ đồng. Nợ phải trả của tập đoàn đang ở mức 28.468 tỷ đồng, số tiền nợ đã có xu hướng giảm 2.464 tỷ đồng sau thời gian 6 tháng. Nếu theo con số này, hệ số nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu đang ở mức 43%. Con số này không phải quá cao nhưng cũng không hề thấp.

Đầu năm VNPT đặt mục tiêu doanh thu của cả tập đoàn là 156.210 tỷ đồng trong đó doanh thu hợp nhất là 57.880 tỷ đồng, tăng dần 8% và 4% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 5.760 tỷ đồng, tăng 15%. Dựa vào kết quả kinh doanh của VNPT nửa đầu năm 2018 có thể thấy tập đoàn này chưa đạt mức doanh thu mục tiêu để ra. Do đó, VNPT cần có sự cải tiến để có thể đạt mục tiêu vào cuối năm.

Năm 2918 là một năm VNPT có nhiều sự thay đổi nhất trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn. Đồng thời tập đoàn này cũng dự kiến chi mạnh hơn so với năm 2017, với số tiền bỏ ra tăng 21.5% – dự kiến khoảng 15.668 tỷ đồng. Với doanh thu đạt được, VNPT dự kiến nộp vào ngân sách số tiền là 4.550 tỷ đồng. Công ty mẹ của VNPT cũng được tập đoàn chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc cổ phần hóa theo lộ trình của thủ tướng chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông.

Theo kế hoạch của Tập đoàn viễn thông Việt Nam, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 8- 12% mỗi năm trong đó phần lớn doanh thu đạt được phải đến từ dịch vụ công nghệ thông tin. Mục tiêu của dịch vụ này là 25-30% trong tổng doanh thu.

Xem thêm: >> Báo cáo tài chính trong ngành dầu khí có sự phân hóa