Kết quả kinh doanh hợp nhất Container Việt Nam quý 2/2018: thuận lợi lớn đem đến kết quả tăng trưởng đầy tích cực

234

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Container Việt Nam quý 2/2018 của công ty cổ phần Container Việt Nam (sàn HOSE – mã chứng khoán: VSC) mới được công bố gần đây.

kết quả kinh doanh hợp nhất Container Việt Nam

Công ty kết thúc quý II/2018 với kết quả rất tích cực, về chỉ tiêu doanh thu thuần quý 2 công ty có mức tăng 27% so với cùng kỳ – tương ứng đạt 430 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty có kết quả lãi sau thuế quý II tăng mạnh so với cùng kỳ tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 103 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính của công ty trong quý II/ 2018, doanh thu thuần đạt 430 tỷ đồng – so với kết quả ghi nhận cùng kỳ năm ngoái của tăng mạnh 27%, công ty cũng lý giải sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ tăng trưởng đến từ doanh thu về cung cấp dịch vụ. Giá vốn tăng không đáng kể khiến cho kết quả Lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 104 tỷ lên 144 tỷ đồng – so với cùng kỳ tăng 38%

Về các hoạt động tài chính của Container Việt Nam quý 2/2018, kỳ này hoạt động tài chính không mấy ấn tượng tích cực với kết quả ghi nhận giảm sâu tới 32%, do kỳ này công ty giảm mạnh về lãi tiền gửi và tiền cho vay so với quý II/2017 nên doanh thu giảm.

Quý II, doanh thu tài chính giảm mạnh nhưng kỳ này công ty ghi nhận chỉ tiêu chi phí tài chính giảm khá chậm với mức giảm 16% so với cùng kỳ, trong đó hờ giảm vay nợ và thuê tài chính nên công ty giảm chi phí lãi vay tới 16% so với quý II/2017.

Về các loại chi phí còn lại, kỳ này công ty có mức tăng mạnh về Chi phí bán hàng, với mức tăng thêm 106% , chi phí khác và chi phí quản lý doanh nghiệp quý II cũng tăng nhẹ. Với những động thái bất ngờ này, quý 2/2018 công ty đạt 103 tỷ đồng về kết quả lợi nhuận sau thuế – so với cùng kỳ năm ngoái tăng trưởng mạnh tới 48%. công ty cũng cho biết do năm nay công ty có lợi thế khi lượng hàng hóa thông cảng so với năm 2017 tăng nhiều hơn nên kỳ này lợi nhuận tăng rất mạnh.

Xem thêm:>> Kết quả kinh doanh ORS quý II/2018: lại lỗ đến 10.3 tỷ đồng

kết quả kinh doanh hợp nhất Container Việt Nam

Tổng kết nửa đầu năm 2018, kết quả kinh doanh hợp nhất Container Việt Nam 6 tháng đầu năm đầy ấn tượng với doanh thu thuần tăng 31% – tương ứng đạt 796 tỷ đồng, ; lợi nhuận sau thuế tăng 50% – tương ứng đạt 176 tỷ đồng, với kết quả đạt được công ty đã hoàn thành được 45% kế hoạch về doanh thu và về kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018 công ty cũng đã hoàn thành 49% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế mà đại hội cổ đông đã giao phó hồi đầu năm vừa qua.