kết quả kinh doanh Hùng Vương quý II/2018 tiếp tục xuống dốc

176

Kết quả kinh doanh quý II/2018 tiếp tục ảm đạm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất chưa qua kiểm toán của quý II/2018 (niên độ 1/10 – 30/9). Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2018 của Công ty CP Hùng Vương (Mã chứng khoán: HVG) công bố kết qủa kinh doanh khá ảm đạm với doanh thu thuần của HVG giảm 40% so với cùng kỳ năm trước – đạt 5.281 tỷ đồng và lỗ sau thuế gấp 1,85 lần cùng kỳ năm ngoái – đạt gần 265 tỷ đồng.

báo cáo tài chính
Diễn biến kết quả kinh doanh Hùng Vương nguồn : QT tổng hợp)

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu thuần 6 tháng từ hoạt động xuất khẩu chiếm 42,8%; đạt 2.266 tỷ đồng, chiếm 57,2% tổng doanh thu bán niên của Hùng Vương là khoản doanh thu thuần nội địa đạt 3.015 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp giảm đến 75% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 117 tỷ đồng, . Biên lãi gộp chỉ còn 2,2% giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, kỳ này lỗ sau thuế lũy kế sáu tháng của HVG tăng vọt nhanh chóng đạt mức gấp gần hai lần cùng kỳ năm trước do chi phí bán hàng và chi chí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức khá cao trong khi đó, kỳ này Hùng Vương vẫn tiếp tục lỗ hoạt động tài chính.

Tính đến kết thúc quý I/2018, quy mô tổng tài sản của HVG teo tóp chỉ còn 11.041 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm Trong đó, hai khoản mục tài sản giảm mạnh nhất là Hàng tồn kho giảm 36% và Khoản phải thu ngắn hạn giảm 6%

Tuy nhiên các khoản trích lập dự phòng rủi ro cho các loại tài sản từ hai khoản phải thu và hàng tồn kho không giảm xuống tương ứng so với mức giảm mạnh của hai khoản này

báo cáo tài chính
Trích lập dự phòng rủi ro của HVG tại thời điểm 31/3/2018. (nguồn : báo cáo tài chinh quý II/2018 )

Để tạo dòng tiền trả nợ Ngân hàng, Hùng Vương buộc phải thu hẹp quy mô tài sản

Thời gian vừa qua, thông qua thoái vốn tại các công ty con HVG tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh theo hướng thu hẹp quy mô. HVG đã bán thành công hơn 21 triệu cp, tương ứng hơn 54% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC) vào ngày 16/11/2017 vừa qua và cho đến thời điểm hiện tại Hùng Vương chính thức không còn là công ty mẹ của Thực phẩm Sao Ta.

Phần lớn nguồn tài chính thu về từ hoạt động này được Thực Phẩm Sao Ta nhằm giảm bớt các gánh về chi phí tài chính cũng như áp lực trả nợ đã đem ra dùng để trả nợ ngân hàng.

Tính thời điểm kết thúc quý I, giá trị các khoản nợ của HVG mặc dù đã có mức giảm nhẹ 3% nhưng vẫn chiếm khoảng 79% tổng nguồn vốn là mốc 8.729 tỷ đồng. Đáng chú ý tại kết quả kinh doanh kỳ này, hầu hết bộ phận nguồn vốn của Hùng Vương đều có xu hướng giảm xuống đáng kể. Trong đó, các khoản vay nợ giảm khoảng 2.265 tỷ đồng, đây là các khoản vay iên quan đến ngân hàng.

báo cáo tài chính
Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Hùng Vương trong 6 tháng đầu năm nay ( đơn vị: Tỷ đồng)

Trước đó, HVG đã bị sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) nhắc nhở do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 và giải trình biến động lợi nhuận trong báo cáo tài chính quý II/2018 vào ngày 5/6 vừa qua.