Trang chủ kết quả kinh doanh Hùng Vương quý II/2018 tiếp tục xuống dốc Trích lập dự phòng rủi ro của HVG tại thời điểm 31/3/2018. (nguồn : báo cáo tài chinh quý II/2018 )

Trích lập dự phòng rủi ro của HVG tại thời điểm 31/3/2018. (nguồn : báo cáo tài chinh quý II/2018 )

Trích lập dự phòng rủi ro của HVG tại thời điểm 31/3/2018. (nguồn : BCTC quý II/2018 )

Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Hùng Vương trong 6 tháng đầu năm nay ( đơn vị: Tỷ đồng)

TIN MỚI

BẠN ĐÃ XEM?