Kết quả kinh doanh nửa đầu năm SBIC: còn lâu mới hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2018!

231

SBIC báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018 “èo uột”, hành trình chạm tay đến kế hoạch kinh doanh đặt ra hồi đầu năm “không chỉ là vài bước chân”

Theo công bố mới nhất về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) vừa báo cáo kết quả doanh thu nửa đầu năm 2018 toàn tổng công ty đạt kết quả 1.360 tỷ đồng, trong đó phần lớn trong cơ cấu doanh thu là đến từ đóng tàu – đây là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, lĩnh vực này hiện đang chiếm 76% trong cơ cấu tổng doanh thu – tương ứng kết qủa thực tế đạt 1.034 tỷ đồng, chiếm 76%.

kế hoạch kinh doanh SBIC
SBIC tiền thân là Vinashin

Ngoài ra, còn có 150 tỷ đồng đến từ doanh thu sửa chữa tàu thuyền, 182 tỷ đồng đến từ doanh thu các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác và chia đều cho hoạt động vận tải, thương mại và công nghiệp phụ trợ,… Về Về hoạt động tài chính của công ty kỳ này công ty ghi nhận kết quả doanh thu hoạt động tài chính so với cùng kỳ năm ngoái tăng 38,5% – tương ứng với kết quả ghi nhận đạt 144 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam ghi nhận tổng số lao động là 11.435 người, trong đó chiếm 6,2% là số lao động không có việc làm, tương ứng với kết quả ghi nhận là 704 lao động không có việc làm. Tính đến thời điểm kết thúc quý II, công ty có khoản 82 tỷ đồng Nợ lương người lao động, bên cạnh đó là 316 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội .

Hiện nay SBIC phần lớn doanh thu đến từ hoạt động tài chính trong tổng doanh thu của công ty mẹ là 249 tỷ đồng. Doanh thu từ 8 công ty con của SBIC từ nửa đầu năm đến nay là 1.263 tỷ đồng

Theo kế hoạch kinh doanh của SBIC trong năm 2018, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất là 3.813 tỷ đồng, trong đó phần lớn doanh thu dự kiến đến từ hoạt động đóng tàu với chỉ tiêu được đưa ra là 86%. Kế hoạch kinh doanh cho riêng công ty mẹ trong năm 2018 với mục tiêu doanh thu đạt 2.320 tỷ đồng, trong đó chiếm đa phần là từ doanh thu tài chính với tỷ lệ kỳ vọng là 99%, theo đó công ty cũng đặt mục tiêu lỗ dự kiến trong năm 2018 là 2.885 tỷ đồng, về k ế hoạch kinh doanh cho các công ty con của SBIC trong năm 20189 tổng doanh thu dự kiến là 2.835 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đến nay đem ra so sánh với kế hoạch kinh doanh này, tổng công ty mới chỉ thực hiện được 11% kế hoạch doanh thu công ty mẹ; trong khi đó chưa thống kê kết quả lợi nhuận đạt được. Công ty cũng mới chỉ thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu hợp nhất và các công ty con mới chỉ thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu cả năm cho khối hoạt động này.

Trên thực tế, tình hình kinh doanh của SBIC trong nhiều năm gần đây khá ảm đạm với kết quả lỗ liên tục, con số lớn nhất từng được ghi nhận là năm 2015 với 4.700 tỷ đồng lỗ ròng; năm 2017 vừa qua công ty cùng ghi nhận kết quả lỗ lên đến hơn 3.700 tỷ đồng, tình hình còn bết bát hơn khi công ty này còn đang gánh hàng trăm tỷ đồng nợ thuế. Đồng thời doanh nghiệp này cũng đang nợ thuế hàng trăm tỷ đồng.

kế hoạch kinh doanh SBIC

Xem thêm: >> Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 Thép Pomina: thị phần giảm vẫn chưa thể kìm chân tăng trưởng

Thậm chí, công ty đã từng đề xuất với Bộ Giao Thông Vận Tải được xóa nợ và còn xin hỗ trợ kinh phí để tiến hành giải thế. Tài sản của công ty cũng được đem ra đấu giá thanh lý nhiều lần những bất thành, ước tính chỉ khoảng 6-10% giá trị đã đầu tư cho tỷ lệ thu hồi vật tư, sản phẩm dở dang của công ty hiện nay.