Kết quả kinh doanh quý I/2018, Bất chấp doanh thu giảm một nửa, FPT vẫn báo lãi tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh quý I/2018, doanh thu giảm một nửa so so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận vẫn tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái

237

Kết quả kinh doanh quý I/2018 FPT, doanh thu giảm một nửa so so với cùng kỳ năm ngoái

kết quả kinh doanh

Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) vừa qua công bố kết quả kinh doanh quý I/2018 với doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 22% và 34% tương ứng lần lượt bằng 4.751 tỷ đồng doanh thu và 781 tỷ đồng lợi nhuận.

Mức tăng lần lượt 22% doanh thu và 34% lợi nhuận. So sánh theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết – hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex. Nếu so sánh với số liệu thực tế với quý I/2018 – so sánh hợp nhất toàn bộ FPT Retail và Synnex FPT. Thì Doanh thu giảm 51% và lợi nhuận tăng 21%.

Kết quả kinh doanh các khối kinh doanh chính cho thấy khối công nghệ – mảng kinh doanh chính của FPT vẫn có mức tăng mạnh mẽ nhất với doanh thu cùng lợi nhuận tăng lần lượt 27% và 37% so với cùng kỳ năm ngoái với doanh thu đạt 2.453 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng

Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm. Ghi nhận doanh thu trong quý I/2018 tăng 28% – đạt 1.675 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng 24% – đạt 235 tỷ đồng. Trong năm 2018, động lực tăng trưởng quan trọng của FPT vẫn tiếp tục là mục tiêu toàn cầu hóa. Doanh thu chuyển đổi sổ của FPT tại thị trường nước ngoài chiếm 22% trong doanh thu lĩnh vực xuất khẩu phần mềm – tương ứng tăng 40% – đạt 367 tỷ đồng.

Với thị trường nước ngoài của FPT. Doanh thu đạt 1.827 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái tăng 29%, lợi nhuận nhuận trước thuế tăng 36% tương ứng với đạt 272 tỷ đồng

Ngoài ra, Khối viễn thông ghi nhận tăng doanh thu cùng lợi nhuận tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần lượt đạt 2.009 tỷ đồng doanh thu và 339 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Như vậy, Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 23% tương ứng đạt 509 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,4% với chỉ tiêu EPS  tăng 23% – đạt 959 tỷ đồng.

kế hoạch kinh doanh

Về kế hoạch kinh doanh 2018 đã được thông qua, FPT đặt mục tiêu doanh thu đạt 21.900 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 3.484 tỷ đồng. Lợi nhuận từ khối công nghệ, viễn thông, giáo dục, đầu tư đặt mục tiêu đóng góp 3.000 tỷ đồng.

Xem thêm:>> Đại hội cổ đông Thuduc House: Kế hoạch chia cổ tức 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu

Theo kết quả kinh doanh quý I/2018. FPT đã công bố trong quý này đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch.