Kết quả kinh doanh tập đoàn FLC 9 tháng đầu năm ra sao?

346

 Kết quả kinh doanh tập đoàn FLC 9 tháng đầu năm được ghi nhận với lợi nhuận ròng đạt 186 tỉ đồng. So với cùng kỳ, nguồn lợi nhuận ròng này đã giảm 19%.

Tuy lợi nhuận ròng giảm nhưng doanh thu thuần lại có xu hướng tăng nhanh. Theo số liệu ghi nhận, tập đoàn FLC có doanh thu gần 7.617 tỉ đồng chỉ sau thời gian 9 tháng, so với cùng kì năm 2017 tăng 52%. Theo kết quả kinh doanh tập đoàn FLC tính đến thời điểm này thì công ty đã thực hiện được 33% kế hoạch lãi ròng và 61% kế hoạch doanh thu của cả năm. Như vậy, có vẻ như đến thời điểm cuối năm 2018, FLC sẽ khó đạt chỉ tiêu lãi ròng cho cả năm.

Chỉ tính riêng quý III năm nay, công ty cổ phần tập đoàn FLC đạt doanh thu thuần khoảng 2.370 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp mà công ty thu về được là 212 tỷ đồng, giảm gần 31%. Trong quý vừa qua, biên lợi nhuận gộp đạt 8.9%, nếu so với quý III năm 2017 thì chỉ đạt khoảng 14,1%.

Kết quả kinh doanh tập đoàn FLC dường như đang diễn biến khá khả quan khi doanh thu tăng lên 48%. Số tiền doanh thu của tập đoàn này đến thời điểm hiện tại là 178 tỉ đồng tính từ tháng 6 năm 2018. Chi phí tài chính giảm 7.5% chỉ còn 57.6 tỉ đồng. Trong khi cho phí quản lí doanh nghiệp tăng lên thì chi phí bán hàng lại có xu hướng giảm đi. Tuy nhiên, trong quý III năm 2018, hai loại chi phí này đều không có khác biệt nhiều so với cùng kì, đều ở tỏng khoảng 200 tỉ đồng.

kết quả kinh doanh tập đoàn FLC 9 tháng đầu năm 2018
Một số khoản nợ dài hạn của tập đoàn FLC

Sau khi trừ hết mọi chi phí, FLC công bố tiền lãi 9 tháng đầu năm là 83.4 tỉ đồng. So với cùng thời điểm năm 2017, tiền lãi giảm 4 tỷ đồng tương ứng với biên lãi ròng 3.5%. Trong kế hoạch kinh doanh năm 2018, FLC đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 560 tỉ đồng. Tuy nhiên sau 9 tháng, công ty chỉ đạt 33% kế hoạch lãi ròng và 61% kế hoạch donah thu.

Tổng vốn của tập đoàn FLC tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2018 là 26.271 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm, con số này đã tăng 15.2%. Số tiền nợ phải trả là 17.533 tỉ đồng, tăng lên 3200 tỷ đồng. Nghĩa là sau khi trừ đi số tiền nợ phải trả, công ty chỉ còn lại 33.3% số tiền vốn. Vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng khoảng 215 tỷ đồng lên còn số 8.738 tỷ đồng.

Vào ngày 6/7, ngân hàng Credit Suisse AG có chi nhánh tại Singapore đã bắt đầu giải ngân gói tín dụng lên đến 200 triệu USD, tương đương với khoảng 4.600 tỷ đồng tiền Việt. Ngân hàng này trước đó đã từng đầu tư cho tập đoàn FLC theo hợp đồng đã kí kết giữa 2 bên.

FLC vay theo cách cho ngân hàng này góp vốn vào công ty con nhằm bổ sung vốn cho dự án và vốn lưu động cho tập đoàn này. Ngoài ra, tập đoàn FLC cũng vay thêm tiền từ các tổ chức nước ngoài khác, điển hình như ngân hàng công thương Trung Quốc với hạn mức vay theo hợp đồng tín dụng là 120 tỉ đồng. Tuy nhiên, tập đoàn này đã thanh toán hết tiền nợ và chính thức không còn nợ ngân hàng này từ quý II năm 2018.

Xem thêm: Kết quả kinh doanh Viettel Global: Lỗ nặng ở châu Phi