KIDO Foods chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông vào 18/6 tới

192

KIDO Foods – Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO  (Mã chứng khoán: KDF) chuẩn bị tổ chức vào ngày 18/6 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Đáng chú ý tại đại hội lần này là kế hoạch đăng ký chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ UPCoM sang HOSE trong năm 2018, HDDQT cho rằng đến 1/10/2018 KIDO Foods sẽ cơ bản thỏa mãn các điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE. Bởi vậy, |HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển “nhà” sang HOSE với thời gian thực hiện là từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2019.

Kết quả kinh doanh kido

Bên cạnh kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE, tại đại hội lần này công ty cũng sẽ trình kế hoạch kinh doanh 2018 tới cổ đông với mục tiêu tăng trưởng 14%  doanh thu thuần  trong năm 2018 – tương ứng đạt 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với kết quả thực hiện năm ngoái – đạt 195 tỷ đồng; . Về kế hoạch trả Cổ tức năm 2018/, dự kiến Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 14% bằng tiền, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng.

Đáng chú ý, lần họp cổ đông tới, thành viên trong ban kiểm soát bị thiếu một vị trí của Trưởng ban kiếm soát – Ông Kelly Yin Hon Wong, vào ngày 24/5 vừa qua  ông này đã từ nhiệm. Bên cạnh đó,  số lượng thành viên HĐQT đang có ít hơn 1 người so với quy định tối thiểu thành viên trong hội đồng quản trị, theo   quy định số lượng thành viên HĐQT bắt buộc phải có từ 3 đến 5 thành viên.  Vì vậy, tại kỳ đại hội lần này, HĐQT  trình cô đông bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập, đông thời HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc từ nhiệm của ông  Kelly Yin Hon Wong và bầu thay thế thành viên trong ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Kết quả kinh doanh trong năm 2017 KIDO Foods đã đạt được nhiều kết quả khá khả quan, đáng chú ý là mảng kinh doanh thực phẩm đông lạnh đã có mức tăng trưởng khá tốt – tăng trưởng 77% doanh thu, mảng kem cũng tăng trưởng khá tích cực với tăng trưởng lên đến 16%, tuy nhiên mảng kinh doanh sữa chua giảm mạnh 23%.

Kết quả kinh doanh

Hiện nay, KDF đang dẫn đầu thị trường ngành kem tại Việt Nam – đạt 40,2% toàn thị trường (theo báo cáo của Euromonitor trong năm 2017), cũng theo theo báo cáo này Euromonitor nhận định trong giai đoạn năm 2016 – 2021.  toàn ngành sẽ đạt khoảng 6,4 – 8% tốc độ tăng trưởng kép, Với những tín hiệu khả quan đã đạt được với trong  kết quả kinh doanh 2017 ở mảng đông lạnh, thông qua việc phân phối sản phẩm của Dabaco,KDF sẽ thâm nhập sâu hơn.