Lỗ lũy kế xấp xỉ vốn chủ sở hữu, PNC quyết bán cổ phần tại CGV

84

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Mã chứng khoán: PNC) trình cổ đông về kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu với giá 10.000đ/cp, nâng vốn điều lệ lên chạm mốc từ 110,4 tỷ lên 300 tỷ đồng, tuy nhiên kế hoạch này không được cổ đông thông qua.

kế hoạch kinh doanh 2018 PNC

Cũng tại địa hội cổ đông vừa qua, PNC cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh 2018 với doanh thu đạt 800 tỷ đồng so với năm 2017 tăng 32% , đạt 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế . Để thực hiện được, năm 2018 công ty sẽ tập trung nguồn lực vào hoạt động cốt lõi là xây dựng và mở rộng hệ thống bán lẻ không chỉ về về số lượng mà còn mở rộng thêm về chất lượng, chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, bên cạnh đó là đóng cửa các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả để cắt lỗ…

Thực tế, tình hình kinh doanh của PNC đang hết sức khó khăn, PNC đang dường như mất khả năng thanh toán với 693 tỷ đồng tổng nợ, đáng chú ý trong đó đến ngày 18/5 Văn Hóa Phương Nam có 321 tỷ đồng nợ ngắn hạn, đáng lo hơn khi số nợ ngắn hạn này đã vượt qua tài sản ngắn hạn của công ty.

Đáng chú ý sau ngày 30/6 PNC có khả năng  vốn góp tại CGV sẽ rơi vào tình trạng “mất trắng toàn bộ” , do công ty phải thanh toán khoản nợ với đối tác CJI gồm 8,5 tỷ đồng lãi vay và 7 triệu USD nợ gốc, đây được thế chấp bằng toàn bộ phần vốn góp tại CGV đến hạn thanh toán 30/6 không được gia hạn.

Trước tính cảnh khó khăn dồn dập như này, Văn Hóa Phương Nam quyết định thoái vốn góp tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam – bán 12,5% vốn góp tại CJ CGV với giá dự kiến 160 tỷ đồng. Giá trị phần vốn này Trên sổ sách là 19,2 tỷ đồng. Thời gian thanh toán và chuyển nhượng trước ngày 5/7 sẽ là thời hạn cuối cùn chuyển nhượng cho bên mua là Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương Đen và cũng là thời hạn chót thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần này.

PNC lý giải việc bán phần vốn góp A. Tổng nợ hiện tại khoảng 693 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn c vượt tài sản ngắn hạn; nợ phải trả đến Chưa kể. Trong khi đó, Ban điều hành không nhận được đồng thuận ở các giải pháp đưa ra như không được tăng vốn, không thể vay ngân hàng, không thể thanh lý, bán tài sản.

Nếu không giải quyết kịp thời các khó khăn, PNC cho rằng sẽ không đủ nguồn hàng kinh doanh, cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu. Đồng thời, phân vốn góp tại CGV  nếu không trả được nợ đúng hạn có thể gặp nguy cơ rủi ro cao, có thể bị thu hồi nợ.

kế hoạch kinh doanh 2018 PNC

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, PNC có mức lỗ lũy kế đạt 106 tỷ đồng, đáng lo hơn khi khoản lỗ này gần bằng vốn chủ sở hữu hiện đang chấp chới ở mức 110,4 tỷ đồng. Lý do năm 2017 PNC gặp lỗ là xử lý các khoản chi phí dở dang treo lại từ lâu, bên cạnh đó là do phải trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho,, xử lý nợ khó đòi, một số hoạt động kinh doanh (nhập khẩu phim,…) bị lỗ.

Xem thêm: >> Đại hội cổ đông Bia Việt Hà: giành từng miếng nhỏ trên thị trường kinh doanh bia đầy khốc liệt