Những chương trình tín dụng đặc thù đang được ngân hàng triển khai

101

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chương trình cho vay lãi suất ưu đãi trong nhiều lãnh vực đang được triển khai khắp cả nước bao gồm: cho vay hỗ trợ cho người ngư dân đánh bắt ở xa bờ, tín dụng chính sách, tín dụng lĩnh vực nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, vay mua nhà ở xã hội…. 

Có nhiều chương trình phát huy hiệu quả, nhưng cũng không thể tránh khỏi những chương trình ưu đãi cho vay phát sinh nợ xấu.

Cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ

Số liệu thốn kê từ ngân hàng nhà nước, đã có 1.117 tàu được đóng mới và nâng cấp nhờ chương trình ưu đãi tín dụng hỗ trợ cho ngư dân của các ngân hàng (Tính đến cuối tháng 12/2017). Tổng số tiền cam kết cho vay là hơn 11.700 tỉ VNĐ. Cuối tháng 9/2019. dư nợ cho vay là 10.270 tỷ VNĐ.

Tuy vậy, thời điểm hiện tại, nợ xấu có xu hướng tăng nhanh, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm xử lý các khoản nợ gặp vấn đề. 

Với các ngư dân có nguyên nhân khách quan, bất khả kháng không thể trả được nợ đã được NHNN phối hợp cùng các cơ quan khác nắm bắt cũng như giúp đỡ xử lý các khó khăn, bổ sung các nguyên nhân bất khả kháng cùng Bộ tài chính.

Các trường hợp chây ì, cố ý  không trả nợ sẽ bị đôn đốc nhắc nhở, vận vận động người dân thực hiện đúng trách nhiệm, có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định. 

Các Ngân hàng Thương mại cơ cấu lại thời gian trả nợ, hỗ trợ người dân có thêm thời gian thu xếp tiền để trả nợ cho ngân hàng. 

các chính sách tín dụng cho vay ngân hàng được ưu đãi

Tín dụng chính sách

Tính đến cuối tháng 8/2019, tổng dư nợ từ các chương trình chính sách tăng 6,4% so với cuối năm trước, đạt 199.823 tỉ với 6,6 triệu khách còn nợ. 

Dư nợ ngân hàng tập trung ở các chương trình như: cho vay hộ  nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ thoát nghèo mới, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh, cho vay thương nhân vùng khó khăn, hỗ trợ cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn….

Mức cho vay với hộ nghèo được nâng từ 50 triệu lên 100 triệu/hộ, thời hạn cho vay được nâng từ 60 tháng lên đến 120 tháng. 

Chương trình cho vay học sinh sinh viên được điều chỉnh mức vay từ 1.500.000Đ/tháng lên 2.500.000Đ/tháng cho mỗi 1 học sinh sinh viên. 

Tín dụng nông nghiệp công nghệ cao

Các ngân hàng thương mại đã được ngân hàng nhà nước chỉ đạo chương trình vay vốn nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao với lãi suất cho vay thấp hơn 0,5-1,5% so với lãi suất vay ngân hàng thông thường.

Với mục đích đẩy  mạnh nông nghệ công nghệ cao, đã có những quy định mới về mở rộng đối tượng được cho vay cũng như mức hỗ trợ với gói vay không có tài sản  bảo đảm. 

Hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định 4 ngân hàng thương mại của nhà nước thực hiện quyết định, chương trình về lãi suất vay mua nhà ở xã hội. 

Các nguồn vốn, ngân sách hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đã được NHNN phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan và bộ ngành liên quan. 

Hỗ trợ cho vay doanh  nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp các Bộ, ngành để giúp hỗ trợ cho chương trình cho vay vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các  khó khăn của các Doanh nghiệp được tháo gỡ như: đơn giản hóa thủ tục vay, đổi mới quy trình, xây dựng gói tín dụng với lãi suất cho vay hợp lý, phát triển các sản phẩm ngân hàng phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ.