Tập đoàn Cao su lỗ 25 tỷ đồng quý đầu năm ngay sau cổ phần hóa

83

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công ty mẹ quý I/2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: GVR) báo lợi nhuận sau thuế quay ngược về số âm 25 tỷ đồng.

Về nguyên nhân khiến GVR bị lỗ sau thuế đột xuất là do doanh thu thuần kỳ này giảm 32% so với cùng kỳ năm 2017 – chỉ đạt 65,5 tỷ đồng. Đáng chú ý doanh thu tài chính kỳ này giảm mạnh đột biến chỉ bằng 1/4 cùng kỳ , trong khí đó phí bán hàng tăng mạnh.

báo cáo tài chính

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của GVR đạt 1.113 tỷ đồng tương ứng tăng hơn 1.300 tỷ đồng ; trong đó đầu tư 5.652 tỷ vào các công ty liên doanh, liên kết và đầu tư 29.863 tỷ vào các công ty con.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Nợ phải trả của GVR là 1.890 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 39.222 tỷ đồng; trong đó 4.649 tỷ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản,  4.584 tỷ quỹ đầu tư phát triển; với kết quả lỗ kỳ này, GVR kết thúc tháng 3 có khoản lỗ lũy kế hơn 25 tỷ đồng.

Bất chấp kết quả kinh doanh ảm đạm quý I GVR  vẫn đặt kế hoạch kinh doanh khủng – tăng trưởng 217%  lãi sau thuế.

Tuy kết quả kinh doanh trong quý I của tập đoàn khá ảm đạm với kết quả giật lùi đạt con số lỗ 25 tỷ đồng, nhưng VGR vẫn đặt kế hoạch kinh doanh 2018 rất khả quan. Cụ thể, kế hoạch doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ đạt 3.672 tỷ đồng – tương ứng tăng mạnh 233% so với thực hiện năm 2017 và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 217% – đạt 2.513 tỷ đồng, .

báo cáo tài chính

Trong năm 2017 GVR đạt được kết quả kinh doanh khá tích cực với,đạt 1.579 tỷ doanh thu và thu nhập khác, lợi nhuận trước thuế đạt 794 tỷ đồng .Về kế hoạch thoái vốn nhà nước, tại đại hội cổ đông vừa qua, cổ đông Nhà nước dã được cổ đông thông qua quyền thoái vốn giảm tỷ lệ sở hữu xuống 75%  bên cạnh đó là về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 13%.

giai đoạn 2018-2020 Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tập đoàn được duyệt khoảng 6.327 tỷ đồng; trong đó vốn vay 1.576 tỷ và vốn khác 1.484 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.267 tỷ đồng. Riêng nhu cầu vốn của công ty mẹ tập đoàn là 1.1417 tỷ đồng.

xem thêm: >> AMD dự kiến không trả cổ tức năm 2017, lên kế hoạch kinh doanh 2018 khá khả quan

GVR đã thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM từ 21/3, giá cổ phiếu hiện ở 9.400 đồng/cp (kết phiên giao dịch ngày 25/5), trong đợt IPO chào bán 475 triệu cp hồi đầu năm, GVR chỉ bán được 111 triệu cổ phiếu, Về kế hoạchj niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, Tập đoàn cho biết sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ để niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty mẹ.