Kết quả giao dịch cổ phiếu ngân hàng phiên 3/12. Nguồn: VNDIRECT

Lần lượt từ trái qua phải: Trần Lục Lang - Đoàn Ánh Sáng - Trần Lục Lang

Kết quả giao dịch cổ phiếu ngân hàng phiên 3/12. Nguồn: VNDIRECT

Lần lượt từ trái qua phải: Trần Lục Lang - Đoàn Ánh Sáng - Trần Lục Lang

TIN MỚI

BẠN ĐÃ XEM?