Vinalines dự kiến lỗ hơn 1.100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm trước thềm IPO

222

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đánh giá trong bản công bố thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, đồng thời cũng công bố về kết quả kinh doanh vinalines hợp nhất :

Cụ thể: Crong những năm đầu của giai đoạn 2018-2020, các doanh nghiệp vận tải biển chỉ cố gắng duy trì ổn định hoạt động của đội tàu do thị trường vận tải biển vẫn phục hồi chậm.

Do đó, Vinalines lên kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới vẫn khá thận trọng. công ty mẹ Vinalines dự kiến đạt 533,8 tỷ đồng doanh thu , gần 1.141 tỷ đồng lỗ sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2018, . Đến nửa sau năm 2018, công ty dự kiến lãi 143,9 tỷ đồng.

kết quả kinh doanh Vinalines

Vào năm 2019 tới đây, Con số lãi sẽ được cải thiện lên mốc 177,2 tỷ đồng và vào năm 2020 con số này sẽ được cải thiện lên mức 223,5 tỷ đồng . Trong khi đó, doanh thu dự kiến tăng gấp đôi lên 1.048 tỷ đồng của công ty mẹ trong năm tới và vào năm 2020 Công ty mẹ dự kiến đạt lãi 1.063 tỷ đồng .

Về kết quả kinh doanh Vinalines hợp nhất, trong nửa đầu năm 2018, Vinalines dự kiến doanh thu đạt 6.345,5 tỷ đồng và đạt 80,5 tỷ đồng lãi sau thuế . Theo kỳ vọng của Công ty, Nửa cuối năm con số doanh thu sẽ được cải thiện ở mức 7.293 tỷ đồng và đạt 361,2 tỷ đồng lãi sau thuế

Về vấn đề bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, công ty công bố tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.Theo đó, nhà đầu tư chiến lược phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất có lãi, không có lỗ luỹ kế (Itính đến thời điểm đăng ký cổ phần) và đảm bảo năng lực tài chính.

Đồng thời, ít nhất 3 năm nhà đầu tư chiến lược phải tiếp tục duy trì thương hiệu của Vinalines và ngành nghề kinh doanh chính, ngoài ra còn có yêu cầu trong 3 năm không chuyển nhượng cổ phần;

Bên cạnh đó về yêu cầu liên quan đến là đảm bảo hiện nay đang có có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính hoặc cùng ngành nghề kinh doanh chính của Vinalines; yêu cầu có trên 1.000 tỷ đồng có vốn điều lệ phải trên 2.000 tỷ đồng nếu hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính của Vinalines.

Công ty cũng cho biết về kế hoạch kinh doanh Vinalines năm 2018 dự kiến đạt 13.638 tỷ đồng doanh thu , đạt 668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế . Vinalines tiếp tục ập trung bán các tàu kinh doanh thua lỗ nhằm cắt lỗ và giảm chi phí, cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển; bên cạnh đó là thực hiện tái cơ cấu đội tàu.Công ty mẹ dự kiến năm 2018 – sẽ thực hiện thanh lý với tổng trọng tải 222.395 DWT tương ứng với số lượng 5-6 tàu

Xem thêm:>> Đạm Phú Mỹ ước đạt 450 tỷ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng nhờ giá phân bón tăng

Về kế hoạch kinh doanh cụ thể Vinalines để nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển, sẽ tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. Đáng chú ý là sẽ tập trung thực hiện các hạng mục công trình tại Vinalines Đình Vũ, Đà Nẵng, Sài Gòn – Hiệp Phước; Cảng Hải Phòng, và g tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện sẽ tập trung vào dự án cảng ngũ cốc chuyên dụng.

Đồng thời, Vinalines tại các dự án trung tâm phân phối hàng hoá tại Hoà Vang (Cảng Đà Nẵng); Long Bình, khu hậu cần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước và Cảng Khuyến Lương; Công ty cũng dự kiến thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư nhanh chóng trong năm 2017

Theo báo cáo tài chính Vinalines đã công bố trước đó, năm 2017 doanh thu của Vinalines – giảm 7,2% năm 2016 – đạt 13.560 tỷ đồng , tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp đôi so với năm ngoái – đạt 748 tỷ đồng,

kết quả kinh doanh Vinalines
Doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận Vinalines tăng mạnh trong năm 2017

dù khoản thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm mạnh, nhưng năm 2017 Vinalines đã kiểm soát tốt giá vốn, giúp cho lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty đã tăng đột biến. Mặc dù kết quả ở mức tăng trưởng khá tốt nhưng Vinalines vẫn trong tình trạng mất cân đối, ở mức 3.210 tỷ đồng âm vốn lưu động ròng (Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn) tại năm 2017

Tính đến thời điểm kết thúc năm 2017, còn 6.845 tỷ đồng nợ dài hạn của doanh nghiệp so với năm 2016 đã có mức giảm khả quan với 8.619 tỷ đồng

Nguồn: Bizlive