Vinatex công bố tài liệu đại hội cổ đông, trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

257

Vinatex – Tập đoàn Dệt may Việt Nam ( Mã chứng khoán: VGT) công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 chuẩn bị diễn ra vào thời gian tới đây, đáng chú ý là nội dung kế hoạch kinh doanh 2018.

kỳ này công ty lên kế hoạch kinh doanh 2018 khá cẩn trọng với mức tăng tưởng 10% cho kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất – tương ứng đạt trên 20.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 5% so với thực hiện năm 2017 – mục tiêu hơn 787 tỷ đồng.

kế hoạch kinh doanh 2018

Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh kỳ này đều tăng trưởng khá tích cực nhưng năm 2018 Công ty mẹ lại có kế hoạch tổng doanh thu chỉ đạt gần 1.160 tỷ đồng – giảm 35% xuống so với kết quả thực hiện năm 2018. Tuy nhiên, công ty mẹ vẫn đảm bảo lãi trước thuế tăng trưởng 19% so với kết quả đạt được trong năm 2017 – đạt trên 305 tỷ đồng.

Do mô hình hoạt động của một số chi nhánh của Tập đoàn thay đổi, nên năm nay Vinatex đặt kế hoạch kinh doanh cho công ty mẹ giảm là hợp lý, cụ thể: chi nhánh tại TP HCM thu hẹp hoạt động kinh doanh trong năm 2018 này, từ tháng 2/2018 Nhà máy Sợi Phú Hưng chuyển sang loại hình công ty cổ phần, Bên cạnh đó, Nhà máy dệt vải Yarndyed trong năm 2018 cũng có kế hoạch chuyển đổi kinh doanh – chuyển sang cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dệt kim Đông Phương vận hành.

Năm 2017 Vinatex trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 5%, Vinatex dự kiến chi khoảng 250 tỷ đồng – ước tính số tiền chi ra cho đợt trả cổ tức này .năm 2018, Tập đoàn Dệt may Việt Nam có Kế hoạch cổ tức tăng nhẹ so với năm trước là 6% trên vốn điều lệ hiện tại hiện nay vốn điều lệ của Vinatex đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2018 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Vinatex, công ty đã đạt được kết quả khá khả quan với doanh thu thuần tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước – đạt hơn 4.399 tỷ đồng, Đáng chú ý trong kết quả kinh doanh kỳ này là sự tăng vọt của nguồn thu từ hoạt động tài chính vói mức tăng trưởng đạt 32%, được biết hoạt động tài chính tăng mạnh là do quý I/2018 khoản thanh lý lãi tăng trưởng đột biến trong khi quý I/2017 không xuất hiện nguồn thu này – đạt 60,5 tỷ đồng, với những biến động bất ngờ trên, quý I/2018, Vinatex thu về 178 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế, so vớ cùng kỳ năm ngoái tăng trưởng hơn 41%.

kế hoạch kinh doanh 2018 vinatex

Tịa đại hội cổ đông lần này, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến sẽ chi hơn 3,6 tỷ đồng thù lao cho HĐQT. Trong đó, chi cho HĐQT tăng gần 17% năm trước – đạt hơn 2,8 tỷ đồng, ; Vể thù lao của Ban kiểm soát sẽ không có biến động gì nhiều là 804 triệu đồng.